Puncovní značky

Dle ust. § 39 odst. 3 puncovního zákona "Na prodejním místě musí být umístěno na přístupném a trvale viditelném místě vyobrazení českých puncovních značek" uvádíme puncovní značky zde:

 

 puncovní značky

 

Puncovní značka vyjadřuje ryzost kovu, která se zobrazuje také ryzostním číslem. Je to trojmístné číslo, které vyjadřuje minimální obsah drahého kovu ve šperku. Měří se z hlediska počtu hmotnostních jednotek drahého kovu na tisíc hmotnostních jednotek slitiny. Je to obsah drahého kovu ve  šperku, vyjádřený v tisícinách (1/1000). Žádný šperk neobsahuje pouze čistý, ryzí kov.